Tiwidu Tales

Vanins opplevelser, dag 2

Tusenbein, blodkokere og andre stygge ting

Etter å ha fått en pust i bakken begynner en av de buebærende folka å rote med noen bøtter. Han ber om assistanse, og jeg hjelper til, (jeg burde visst bedre). Ekle ekle giftige tusenbein prøver å spise oss opp. Det er lenge siden noe har gjort så vondt og sett så uskyldig ut.

Litt senere vil de at vi skal jage etter koboldene ned en trapp. Som forutsett ligger de og venter og hagler javeliner på oss når vi går ned. Magikeren har skjønt greia, og skal være “fakkelbærer” mens han sniker seg rundt midt i gruppa så ingen kan skade han.

Vi blir omringet av illsinte kobolder, Det kommer kobolder fra alle kanter. Det er faaaaarlig det.
Nå ser jeg hvorfor landsbyboerene var redd for gærningen med sverdet. Han skader seg selv mer enn andre. Hugger seg selv i hodet med sverdet, og fortsetter å dælje etter koboldene. Dette er ikke en blivende plass om man ønsker å ha helsa i behold.

Kanskje jeg bør foreslå å dra til landsbyen etter “proviant”. Ingen av de virker spesiellt oppvakte, så kanskje jeg kan snike meg unna.

Comments

Huyderman belowyn

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.